Zajęcia dodatkowe STARSZAKI


 W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem.
Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.

Janusz Korczak

 STARSZAKI

Każda pociecha jest wyjątkowa
Każda pociecha jest wyjątkowa

to gupa dzieci w przedsziale wiekowym:  5 latki

 

W grupie znajduje się łacznie 20 dzieci pod opieką wychowawcy: pani Urszuli Balińskiej. Zajęcia dydaktyczne czyli realizacja podręcznika: „Trampolina 5 latka”. Zajęcia z Religii wg Katechizmu z Księdzem Wikarym.

 

 Zajęcia dodatkowe realizowane wg planu tygodniowego z podziałem na:

 

PONIEDZIAŁEK:

 

Od piosenki do literki  zajęcia przygotowujące dzieci do nauki czytania i pisania. Wprowadzanie liter poprzez różnorodne metody i formy, m.in. elementy metody czytania globalnego G. Domana, która opiera się na percepcji słuchowej oraz wzrokowej w ciekawej formie rzeczowników przedstawionych na obrazkach. Wykorzystywane zostaną również elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, zawierające się w piosenkach, wierszykach oraz aspekcie ruchowym - odwzorowywanie figur geometrycznych oraz liter.

 

Mały geniusz (co 2 tygodnie) na zajęciach zostaną wprowadzone cyfry oraz podstawowe pojęcia matematyczne, m. in. zostaną wykorzystane elementy metody E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, która zawiera treści dotyczące, np. orientacji przestrzennej, liczenia, kształtowania pojęcia liczby czy też gry matematyczne.

 

WTOREK:

 

I like English na zajęciach zostanie wprowadzone podstawowe słownictwo w j. angielskim w formie zabawy, obrazków, piosenek. Zajęcia są jednocześnie okazją do ćwiczeń logopedycznych oraz rozwijania koordynacji wzrokowo - słuchowej.

 

Szalone eksperymenty zabawy badawcze z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, w których dzieci samodzielnie obserwują, doświadczają oraz wyciągają wnioski z określonych działań, co pozwala im na zrozumienie podstawowych zjawisk występujących w naturalnym otoczeniu dziecka.

 

ŚRODA:

 

Sport to zdrowie zajęcia sportowe kształtujące cechy takie jak: siła, gibkość, szybkość oraz zwinność. Zaliczają się do nich zabawy: skoczne, rzutne, bieżne oraz czworakowanie. Ćwiczenia te wpływają nie tylko korzystnie na rozwój fizyczny, ale również umysłowy dziecka.

 

CZWARTEK:

 

Kuchcik (co 2 tygodnie) zajęcia kulinarne podczas których dzieci będą uczyć się korzystać z narzędzi kuchennych oraz wspólnie przygotowywać posiłki. Zajęcia te rozwijają zmysły węchu, smaku oraz dotyku, a także uczą samodzielności. Dzięki czapce kucharskiej dzieci przez chwilę mogą poczuć się jak prawdziwi kucharze.

 

Na scenie (co 2 tygodnie) zajęcia teatralne z wykorzystaniem form takich jak: dziecięce inscenizacje, odgrywanie ról, teatrzyk kukiełkowy. Zabawy parateatralne kształtują postawy moralne dzieci, rozwijają mowę, a także wywierają pozytywny wpływ na emocje.

 

PIĄTEK:

 

Twórczy przedszkolak zajęcia plastyczne wykorzystując różnorodne materiały oraz techniki rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, a także zabawy plastyczne. Zajęcia te rozwijają kreatywność, twórczość, poczucie estetyki oraz piękna.

Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego skarba.