Kadra


"Człowieka należy oceniać po tym, co w nim najlepsze: jak ciężko pracuje, jak wierny jest swoim poglądom i jak bardzo kocha swoje dzieci".

Kirk Douglas

mgr Katarzyna Kaleta: DYREKTOR PLACÓWKI / NAUCZYCIEL

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - wychowanie wczesnoszkolne

 

mgr Magdalena Tetłak:  Z-CA DYREKTORA  / NAUCZYCIEL W GRUPIE MALUSZKI

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Barbara Urbańska: NAUCZYCIEL W GRUPIE MALUSZKI

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Agnieszka Kupczak: NAUCZYCIEL W GRUPIE ŚREDNIAKI

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Urszula Baliśka:  NAUCZYCIEL W GRUPIE STARSZAKI

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Anna Kupczak: NAUCZYCIEL W GRUPIE ZERÓWKI

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Marta Waligóra:  NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO  W GRUPIE ŚREDNIAKI, STARSZAKI, ZERÓWKI

UNIEWERSYTET ŚLĄKI - filologia angielska

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI - wychowanie wczesnoszkolne i przedszkolne

 

mgr Danuta Bludnik: PEDAGOG PRZEDSZKOLA / POMOC NAUCZYCIELA

 

 

ksiądz Wikary: NAUCZYCIEL RELIGII W GRUPIE STARSZAKI I ZERÓWKI

 

Monika Karpeta: ASYSTENT NAUCZYCIELA

ZESPÓŁ SZKÓŁ bUDOWLANO - DRZERWNYCH

 

Alicja Widuch: ASYSTENT NAUCZYCIELA

Państwowa Szkoła Muzyczna

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Twoje dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego rozwoju Twojego skarba.