Zajęcia dodatkowe MALUSZKI


 
*Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie."
Paulo Coelho

 

MALUSZKI :

...
...

dzieci w przedziale wiekowym: 2,5 - 3,5 latki

W grupie znajduje się  25 dzieci pod opieką dwóch wychowawców pani Magdaleny Tetłak i pani Barbary Urbańskiej plus pomoc.
Nauczanie w tym przedziale wiekowym oparte jest na nauce w formie zabawy według tygodniowego planu tematycznego. Sala oraz zabawki i pomoce dydaktyczne ściśle dostosowane do wieku dzieci

 

Wśród zajęć w grupie „Maluszków” oferujemy m.in.:

 

Codzienna nauka języka angielskiego: zajęcia prowadzone w formie zabawy ucząc się piosenek i wierszyków dzieci poznają podstawy języka angielskiego.

 

Zajęcia plastyczne: dzieci głównie zapoznają się z narzędziami malarskimi, uczą się prawidłowego posługiwania się nożyczkami, klejem, farbami. Jednocześnie poznają różnego rodzaju techniki plastyczne i malarskie.

 

Zajęcia muzyczne: aktywna forma obcowania z muzyką poprzez śpiew, taniec i improwizacje. Poznawanie instrumentów muzycznych oraz nauka ich wykorzystania podczas śpiewu. Relaks przy muzyce. Przygotowywanie dzieci do występu.

 

Zajęcia ruchowe: kształtowanie poprawnej postawy dziecka, zaznajamianie się z potrzebą aktywnego spędzania czasu i korzyści z tego płynące. Zabawy i gry ruchowe stają się podstawowym środkiem wspomagający rozwój aparatu ruchu oraz układów: oddechowego, krwionośnego i nerwowego w rozwoju osobniczym dzieci.

 

Zajęcia przyrodnicze: zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.

 

Bajkoterapia: pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.