Zajęcia dodatkowe- ŚREDNIAKI


 "Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu"

Robert Fulghum 

 

ŚREDNIAKI:

...
...

dzieci w przedziale wiekowym: 4 latki

 

W grupie znajduje się około  dzieci pod opieką  wychowawcy pani Agnieszki Kupczak plus pomoc. Nauczanie w tym przedziale wiekowym realizowane jest wg tygodniowego planu pracy, który składa się z zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych oraz nauki języka angielskiego. Zajęcia dydaktyczne czyli realizacja podręcznika: „Trampolina 4 latka”.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane według planu z podziałem na poszczególne dni tygodnia:

 

 

PONIEDZIAŁEK:

Mały artysta: Zajęcia plastyczne dla dzieci kształtują wyobraźnię, zdolności myślenia i zaspakajają potrzebę aktywności. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwija fantazję, poprawia myślenie i kształtuje kreatywność. Swoboda, czerpanie radości z procesu tworzenia i wykorzystywanie różnych technik plastycznych, to sposób, aby zainteresować dziecko na dłużej.

WTOREK:
Magic English: Nauka odbywa się poprzez zabawę i ruch oraz pobudzające wyobraźnię rekwizyt: plakaty, kukiełki, maskotki, okazy naturalne itp. angażując 5 obszarów inteligencji wielorakiej – językowej, muzycznej, przestrzennej, kinestetycznej i interpersonalnej wywieramy pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

ŚRODA:

Esy – floresy: Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dzieci do opanowania umiejętności pisania, która jest podstawowym zadaniem na czas nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Ćwiczenia grafomotoryczne to głównie rysowanie i różnorodne zajęcia ręczne, np.: lepienie z plasteliny, wyklejanie, wycinanie, kalkowanie, odwzorowywnie rysunków, rysowanie szlaczków, obrysowywanie przedmiotów itp. Ćwiczenia mają charakter zabawy i przynoszą wiele frajdy.
 

CZWARTEK:

Just Dance: Taniec i muzyka mają wybitny wpływ na rozwój dziecka i pobudzanie jego kreatywności. Jest on doskonałą formą aktywności fizycznej ponieważ wzmacnia kondycję oraz poprawia koordynację ruchową, doskonaląc jednoczenie plastykę ruchu. Przyczynia się do kształtowania osobowości, wyrabiania nawyku prawidłowej postawy ciała, oraz pomaga przełamywać nieśmiałość.
 

PIĄTEK: (co dwa tygodnie)

Co w trawie piszczy?: Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych jest kontakt z przyrodą., która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań,a także wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zdziwienie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń umysłowych wpływających na jego rozwój intelektualny.

 

MasterChef Junior: zajęcia kulinarne powstały z miłości do jedzenia. To nauka przez zabawę,bo w takich warunkach łatwiej zapamiętujemy i rozbudzamy ciekawość. Podczas zajęć poszerzamy wiedzę dotyczącą prawidłowego żywienia i ogólnie pojętego zdrowego stylu życia, a wszystko to w miłej atmosferze. Pokazujemy, że gotowanie, pieczenie i przygotowywanie posiłków może być łatwe i przyjemne.


 

...
...

 

 

W naszej placówce zatrudniamy profesjonalnych pedagogów, ludzi z pasją, aby wspierali nas w misji tworzenia przedszkola przyjaznego dzieciom. To oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Państwa dziecko jak najlepiej zniosło rozłąkę z rodzicami, a także stwarzają możliwości do prawidłowego jego rozwoju.