Plan dnia


                                                     Ramowy Plan Dnia MALUCHY


6:00 - 7:30- indywidualne przebywanie dzieci do przedszkola,
- zabawy dowolne,
 7:30 - 8:00- prace porządkowe,
- poranna toaleta,
- przygotowanie do śniadania,

8:00 - 8:30- śniadanie,
8:30 - 9:00- gimnastyka i zajęcia ruchowe,
9:00 - 9:30- swobodne zabawy w kącikach zainteresowań,
9:30 - 10:00- zajęcia manualne,
10:00 - 10:30- zabawy przy muzyce,
10:30 - 10:00- bajkoterapia,
11:00 - 11:15- przygotowanie do obiadu,
11:15 - 11:45- obiad,
11:45 - 12:00- przygotowanie do leżakowania,
12:00 - 14:00- leżakowanie,
14:00 - 14:30- podwieczorek,
14:30 - 17:00- zabawy indywidualne dzieci. Rozchodzenie się do domu.
                                 

                                                        Ramowy Plan Dnia ŚREDNIAKI

 

6.00 – 7.30-Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne
7.30 – 8.30- Czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
8.30 – 9.00-Mycie zębów, powitanie, poranna gimnastyka
9.00 – 10.00-Zajęcia dydaktyczne
10.00 – 10.30-Zabawy swobodne, drugie śniadanie
10.30 – 11.00-Język angielski
11.00 – 11.45-Zabawy paluszkowe i logopedyczne, spacer
11.45 – 12.15-Czynności higieniczno-porządkowe, obiad
12.15 – 12.45-Cisza poobiednia, odpoczynek przy muzyce
12.45 – 13.35-Zajęcia dodatkowe
13.35 – 14.00-Zabawy swobodne
14.00 – 14.30-Czynności higieniczno-porządkowe, podwieczorek
14.30 – 14.45Bajkoterapia
14.45 – 17.00Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domów

 

        Ramowy Plan Dnia STARSZAKI i ZERÓWKA

 

6.00 – 7.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne
7.20 – 7.30 Czynności higieniczno – porządkowe
7.30 – 8.30 Śniadanie
8.30 – 9.00 Mycie zębów, powitanie i poranna gimnastyka
9.00 – 10.30 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne/religia/drugie śniadanie
10.30 – 11.15 Zajęcia dodatkowe
11.15 – 12.00 Spacer, zabawy swobodne
12.00 – 12.10 Czynności higieniczno – porządkowe
12.10 – 12.50 Obiad
12.50 – 13.20 Cisza poobiednia
13.20 – 14.00 Zajęcia indywidualne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe
14.00 – 14.20 Zabawy swobodne
14.20 – 14.30 Czynności higieniczno – porządkowe
14.30 – 15.00 Podwieczorek
15.00 – 15.20 Bajkoterapia
15.20 – 17.00 Zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci do domów